Een begraafplaats in Arequipa, de doden worden hier in nissen boven de grond begraven, in 5 lagen boven elkaar. Als iemand zelfmoord pleegt wordt hij of zij onder de grond begraven. Het aantal zelfmoorden in Peru is relatief hoog, met name onder ouderen. Als ouderen geen kinderen meer hebben om voor hen te zorgen, zijn ze vaak aangewezen op een zwervend bestaan. Zij zien dan vaak geen andere uitweg dan samen zelfmoord te plegen. Zo zien we een paar keer de stenen van een man en vrouw met dezelfde achternaam, die op dezelfde dag zijn overleden. In Peru geloven de meeste mensen in een leven na de dood, zo is het gebruikelijk dat er regelmatig eten en drinken bij de nis gezet wordt, dit wordt dan vervolgens door vogels of andere dieren opgegeten, men ziet dan dat dier als de reïncarnatie van de overledene.