6000 bewoners werden eind jaren zestig verdreven van hun grond vanwege de bouw van een waterkrachtcentrale. Wat resteert zijn de kale stronken van wat ooit een mooi groen gebied was.