Tijdens de Lares trek werd brood uitgedeeld aan de kinderen (en coca bladeren aan de ouderen)