Suriname, het plaatsje Jaw Jaw aan de Surinameriver, culturele zang en dans van de bewoonsters van het dorp.