Tijdens de rangercursus vonden we dit bot. Eens aanzining groot bor, dat waarschijnlijk afkomstig is van de grote olifant.