Havana bruist van zijn mensen, muziek en dans! Een wonderlijke stad waar je op elke hoek wordt bekoord door wonderlijke muziek van jazz tot salsa, een smeltkroes waar je (letterlijk) niet onbewogen door kan blijven, zeker bij deze trompettist wanneer hij ‘besa me mucho’ begint te spelen.