Nadat we al zóveel mooie dieren hadden gezien, werden we nog getrakteerd op de een overstekende familie wrattenzwijnen.