Samenhorigheid! Als groep wachten op de laatste wandelaars, omgeven door de prachtige natuur.
#Azoren