Onze groep was klein, 12 personen. 1 Man, 4 vrouwen, en 7 pubers. En de chauffeur en reisbegeleider natuurlijk!

Erg gezellig, en veel gedaan met de groep als geheel!