Hier was een groep vrolijke vrouwen bezig om rijstplantjes te plukken in bosjes, om later weer te planten in de velden.