Kalkoengier, opname gemaakt in Soroa vanaf het uitzichtpunt.