Laos heeft een jonge bevolking: 34,1 % van de bevolking is tussen 0 en 14 jaar oud.

Locatie: Laos.

Reiscode: LAC604