Zelfgemaakte rolstoel wordt rustig voortgetrokken door buffel.