ritueel in Ethiopie, waarbij een jongeman zijn bekwaamheid moet tonen om man te worden door over de ruggen van 4 koeien te lopen