Jong, oud, in vol ornaat of puur natuur…. allemaal mooi!