Moray, het Wageningen in het pré Incatijdperk. De oude Peruanen gebruikten de terrasvormige cirkels waarschijnlijk om te onderzoeken bij welke natuurlijke temperatuur de gewassen het beste groeiden.