Bij ons bezoek aan het San Living Museum dansten en zongen de San voor ons. Terwijl de mannen dansten, werden ze door de vrouwen met zang en handgeklap begeleid.