Op duin 45 in Namibië, moet je er vroeg bijzijn … want het is het waard.