Bezoek sloppenwijk Swakomund, overhandiging van real ‘Dutch wax’ uit Helmond aan oudste inwoonster.