Na 2 dagen Chiang Mai zijn nachtelijke taxiritjes routine geworden voor deze twee buddies.