Speeltijd op de ‘schoolboot’ langs Tonle Sap, Cambodja.