De kinderen van de boerderij leren ook in de vakantie door