Op de rotsblokken liggend in Shewula Mountain Camp was onze blik omhoog van ongekende schoonheid.