Jongeren kiezen niet voor dit zware beroep. Een probleem.