Het hoogst permanent bewoonde dorp van Europa. Ook hier veel koshki’s (torens).