veel vervoermiddelen in Vietnam, maar deze gaf het minste rumoer