Een varaan in het Dutch kanaal nabij Negombo verschalkt een heerlijk visje.