Deze libelle poseerde voor mij in een tuin nabij Tricomalee.